Κατάρτιση

1 Φεβρουαρίου 2017

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Τεχνικής Κατάρτισης

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Τεχνικής Κατάρτισης με αντικείμενο Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Μονώσεις Κτιρίων Ο κ. Τσακάλης Χρήστος, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης του σε […]