Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Τεχνικής Κατάρτισης

Έρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» με επιδότηση έως και 70%!
30 Ιανουαρίου 2017
Επιδότηση 25.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού απο το Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον
6 Φεβρουαρίου 2017

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Τεχνικής Κατάρτισης

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Τεχνικής Κατάρτισης με αντικείμενο Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Μονώσεις Κτιρίων

Ο κ. Τσακάλης Χρήστος, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης του σε θέματα μονώσεων και εξοικονόμησης ενέργειας,  παρακολούθησε το Πρόγραμμα Τεχνικής Κατάρτισης με αντικείμενο τη Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Μονώσεις Κτιρίων.

Το Πρόγραμμα Τεχνικής Κατάρτισης υλοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ στο πλαίσιο της δράσης BUILD UP Skills UPSWING και αφορούσε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους με αποδεδειγμένη συναφή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Μόνωσης.

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING – υλοποιούμενη στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills – υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων σχημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Εταίροι του έργου BUILD UP Skills UPSWING:

  • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) – Συντονιστής του έργου
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Σχολή ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
  • Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) – Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
  • Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ)
  • Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
  • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)